แผนผังองค์กร

นายรังสรรค์ ศิริพันธ์
นายก อบต.หนองคล้า
นายสัญชัย ด่านเจริญ
ปลัด อบต.หนองคล้า

สำนักงานปลัด

นายสัญชัย ด่านเจริญ
ปลัด อบต.หนองคล้า
น.ส.อรสา มุทธิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว
นักวิชาการศึกษา (ปก)
นายภาคภูมิ จำปีทอง
นักพัฒนาชุมชน (ชก)
นางสมลักษณ์ รอดภัย
นักจัดการงานทั่วไป (ปก)
น.ส.กาญจนา แบบกัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายประกิต เกตุด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนะรัตน์ เอี่ยมรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายพิษณุ มีสกุล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
น.ส.สุฑามาศ สุขแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองการคลัง

น.ส.สุนันทา หินอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รักษาราชการแทน)
น.ส.สุนันทา หินอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง)
นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ สุขสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองการช่าง

นายสมศักดิ์ จันทร์พยา
นักบริหารงานช่าง (รักษาราชการแทน)
นายสมศักดิ์ จันทร์พยา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
น.ส.ดวงพลอย มาดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: main/diagram.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/views/main/diagram.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/controllers/Main.php
Line: 204
Function: view

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/index.php
Line: 315
Function: require_once

thumbnail_20171002014322.png&w=309&h=396" width="100%"/>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: main/diagram.php

Line Number: 72

Backtrace:

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/views/main/diagram.php
Line: 72
Function: _error_handler

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/controllers/Main.php
Line: 204
Function: view

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: main/diagram.php

Line Number: 73

Backtrace:

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/views/main/diagram.php
Line: 73
Function: _error_handler

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/application/controllers/Main.php
Line: 204
Function: view

File: /home/signoutz/domains/signoutz.com/public_html/gov/index.php
Line: 315
Function: require_once

ไม่มีข้อมูล