มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรม อบต.

ภาพการทำกิจกรรม อบต.ห้วยยั้ง

18 ต.ค. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.

16 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ธเนตร คชรักษ์

ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

กลุ่มทอผ้า, เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถานที่สำคัญ

โรงเรียน, วัด, อ่างเก็บน้ำโว้งลาน

ข่าวสาร อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.ห้วยยั้ง

15 พ.ย. 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ( ฉบ 39
14 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 26
14 พ.ย. 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33
14 พ.ย. 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว 38
14 พ.ย. 2561รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 46
14 พ.ย. 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 35
12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) 26
12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โครงการผู้สูงอายุ (ครั้งที่1) 33
12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ หมู่ที่ 5 22
12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) 26

ลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ

ระบบส่วนกลาง

กระดานสนทนา

กระทู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

พูดคุยแนะนำ สถานที่น่าสนใจ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 18/11/2018 29 / 0

แนวทางการพัฒนา ตำบลห้วยยั้ง ในปี 2562

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 18/11/2018 35 / 0